O festivalu

Kočí v Chotči je hudebně-divadelní festival pořádaný od roku 1996 ve vesnici Choteč u Jičína. Datum festivalu každoročně odvozujeme od druhé soboty v srpnu. Hlavní program se odehrává v pátek a v sobotu, ale přípravy probíhají dlouhodobě dopředu.

Od 21. ročníku dáváme festivalu určité téma. Během roku tak dochází k jeho ohledávání a propojování lidí, kteří k němu mají a chtějí co říct, napsat nebo vytvořit. Program se děje na různých místech ve vesnici (v hospodě, na dvoře, na dětském hřišti, na hnojišti, u rybníka, v kostele i jinde) a v okolní přírodě (na louce, v lese, na stromě i na dně bývalého rybníka a bývalé skládce). Program bývá doplněný také o odborné přednášky nebo debaty. V rámci festivalu se pracujeme s tím, co je. Český venkov neidealizujeme, ale snažíme se vytvořit sváteční chvíli pro všechny zúčastněné, místní obyvatele i přespolní návštěvníky. 

Festival pořádá Zahrádkářský a sportovní spolek Choteč, jehož členem je Daniela Klingerová Grohová. 

Atmosféra festivalu:

Předešlé ročníky a historie

2021 M Y C E L Ý U M
2020 BZUČÍ KOČÍ
2019 OKOUNĚNÍ
2018 JELEN SNÍ 2017 PTAČÍ KOČÍ jsme se procházeli po nejasné cestě za svobodou. Provázel nás starý příběh perského básníka Faríduddína Attára - Ptačí sněm. Od roku je festival pojímán tematicky. 2016 VELBLOUDĚNÍ bylo o hledání odpověď na otázku smyslu života a štěstí a jak s těmito hodnotami tím souvisejí velbloudi v sále. (Jak vznikl velbloud - příběh) 


V roce 2015 se uskutečnil jubilejní dvacátý ročník festivalu Kočí v Chotči. Velká sláva si vyžádala velký program, a tak se mezi účinkujícími poprvé objevila zahraniční kapela – Nocturne z Francie. Zároveň zakládající člen kapely Prvorozený kočí a předseda zahrádkářského spolku předal organizaci festivalu svojí druhorozené dceři. V průběhu let se k legendární skupině Prvorozený kočí přidávala další umělecká uskupení a mnozí objevovali i herecké ambice. Pro Kočí v Chotči se dalo dohromady uskupení LMML tvořené Vladislavem Kracíkem, Martinem Pařízkem, Lukášem Typltem a Martinou Ahmed Čermákovou. Poprvé vystoupilo na prknech, která znamenají Choteč v roce 1999. Chotči věrné zůstává dodnes a nikde jinde nevystupuje. Pravidelným hostem byla také kapela Nahá sestra. V Chotči odehrála dvě desítky koncertů. První v roce 1998.

Již od počátku festivalu se festival pořádal s nějakým mottem. Například v roce

1998 – “Kdo má hudební sluch, má smůlu. My nemáme smůlu.”

1999 – “Vše, co se líbí, je kýč.”

2000 – Vše, co je barevné je milé. “Psi štěkají, ale karavana jede dál” a další..

Program se rok od roku rozrůstal a postupně začali na prknech, která znamenají Choteč vystupovat potomci Prvorozeného kočího. V roce 2013 bylo motto – “Mladý nerozum střídá hluché nedorozumění.” V této době se na programu začíná objevovat nová krev. Chotečskou stálicí je od roku 2013 pražský bluesman Martin Chick. 


Počátek festivalu je neodmyslitelně spjat s kapelou Prvorozený kočí. Kapela skrz své originální progresivní hudební hledání objevila nový hudební žánr - Absurdní hudbu. (z lat.: ab surdus - ke hluchotě) Největší úspěch kapela zažila v roce 1988, kdy je publikum nechalo během estrádního večera Armáda ladí zahrát tři písničky. Pak je vypískalo.

Poté členové kapely mnoho příležitostí pro svou performance nedostali. Jenomže jejich neutuchající touha vykonat alespoň jednou za rok něco naprosto neužitečného je neopouštěla . Rozhodli se proto založit vlastní festival. Festival, kde by byli vším. Hvězdou večera, divákem i výčepním. Další účinkující festivalu byli v programu uváděni jako předkapely nebo pokapely Prvorozeného kočího. Tak vznikl festival Kočí v Chotči. Poprvé stanula kapela Prvorozený kočí na prknech, které znamenají Choteč, v roce 1995.


O hudební skupině Prvorozený Kočí se více dozvíte na

stránkách www.artgallery.cz/koci/