Zaplatit vstupné pro 2022

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ // doporučená cena za jeden den 350 Kč, za oba dny 550 Kč

Vstupné se stalo dobrovolným, aby každý mohl přispět svobodně podle svých dojmů a možností.

Neznamená to však, že by festival vstupné vybírat nepotřeboval. Naopak.

Věříme na mír a lásku, a že vše dopadne kladně.

Doporučené vstupné za dva dny 550,- Kč

Doporučené vstupné za den 350,- Kč

ČÍSLO ÚČTU 

Finanční dar festivalu můžete uhradit na účet pořadatele Zahrádkářského a sportovního spolku Choteč:

Účel: DAR pro kočí v Chotči

Částka: ???

Číslo účtu: 2800173056/2010